Het examen eerste hulpverlener | ehbocollege.nl

Het examen eerste hulpverlener

De opleiding zit er op en je bent er klaar voor, het examen! Maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Hier beschrijf ik hoe het examen eerste hulpverlener volgens het Oranje Kruis in zijn werk gaat.

Het Oranje Kruis

Het examen wordt afgenomen door het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis is een certificerende instantie. Er zijn bedrijven, verenigingen en andere organisaties die toekomstige EHBO'ers opleiden voor dit examen. In dat geval is ook de instructeur door het Oranje Kruis gecertificeerd. Een organisatie zelf wordt niet door het Oranje Kruis gecertificeerd. Meer informatie over het Oranje Kruis kun je hier vinden.

Het examenteam EHBO

Het examen wordt afgenomen door twee examinatoren. Eén daarvan heeft een medische achtergrond, de ander is een instructeur eerste hulp. Zij hebben een training gevolgd om examens af te nemen en worden af en toe gecontroleerd door een consulent van het Oranje Kruis.
Bij het examen hebben naast de examinatoren ook Lotus-slachtoffers een belangrijke rol. Aan elke examinator wordt één Lotus gekoppeld. Die Lotus moet gediplomeerd zijn. Dat wordt voorafgaand aan het examen gecontroleerd. Omdat de organisator/jouw instructeur de Lotus regelt, kan het soms dezelfde zijn als waar je eerder in de opleiding mee hebt geoefend.
Het examenteam is 30 minuten voor aanvang aanwezig. Ze nemen dan de examenseries door, controleren de locatie en aanwezige verband- en oefenmiddelen en instrueren de Lotus-slachtoffers.

Voor het examen EHBO

Wanneer de voorbereidingen zijn gepleegd zal één van de examinatoren de deelnemers welkom heten. Hij of zij vertelt hoe het examen in zijn werk gaat en stelt het examenteam voor. ook zal hij meer vertellen over de mogelijkheid van een time-out. Daarna controleert een examinator de legitimatiebewijzen van de deelnemers. De deelnemers verlaten de examenruimte.

Examenseries EHBO

De examinatoren hebben bij de oproep examenseries doorgekregen van het Oranje Kruis. Deze series beschrijven welke praktijkhandelingen getoetst moeten worden. Jouw eigen instructeur weet niet wat er geëxamineerd gaat worden. De examenseries bestaan uit drie delen. Deel I bestaat uit reanimatie en het gebruik van de AED, deel II zijn de handelingen met betrekking tot vitale functies en deel III de overige letsels. Over het algemeen worden deel I en II door de ene examinator en deel III door de andere examinator afgenomen. De inhoud van de examenseries kun je hier vinden.

Start van het examenEHBO examen

Wanneer het examen start wordt jij samen met een andere deelnemer gevraagd naar de examenruimte te komen. De volgorde wordt samen met jouw eigen instructeur bepaald. Jouw eigen instructeur mag overigens niet bij het examen aanwezig zijn.
In de examenruimte splitsen jullie. Jij gaat met de ene examinator mee, de andere kandidaat met de ander. Je werkt dus alleen.
De examinator zal misschien nog een korte toelichting geven, maar dan begint het examen echt. De Lotus heeft één van de voorgeschreven verwondingen opgezet, of acteert een bepaalde aandoening. Vanaf dat moment moet jij aan de slag.

Eerste hulp verlenen

De hulp verleen je alsof het een echte situatie is. Als er iets moet worden "ingebeeld" moet de examinator daarvoor zorgen, of kun je vragen wat je ziet. Je behandelt het ongeval met de verbandmiddelen die aanwezig zijn. Als de examinator vindt dat hij of zij genoeg heeft gezien om de oefening te beoordelen, stopt hij de oefening. Het moment waarop hij de oefening stopt zegt niets over de uitslag. Op deze manier ga je door tot alle oefeningen zijn gedaan, dan wissel je van examinator.

Letsels uitbeelden, koppelen of uitvragen

Soms is het logisch dat oefeningen aan elkaar worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een hevige bloeding aan de onderarm die verdergaat in shock, stabiele zijligging, controle ademhaling en vervolgens reanimatie en de AED. Zo heb je dus meerdere examenhandelingen achter elkaar gedaan. Het examen duurt 15 minuten per examinator, dus in totaal 30 minuten. Dat is maar kort. De examinator zal er dan soms ook voor kiezen om bepaalde onderwerpen "uit te vragen". Dat zijn vaak de meer eenvoudige handelingen, of handelingen die niet goed uit te beelden of te grimeren zijn. Hier komt het aan op kennis in plaats van op praktijk.

Uitslag examen en cesuur

Wanneer je bij beide examinatoren bent geweest is jouw examen voorbij. Je krijgt de uitslag niet direct, maar wordt gevraagd weer even naar de andere ruimte te gaan. De volgende twee komen nu binnen. Na elke vier kandidaten wisselt de examenserie.

Na de examens bespreken de examinatoren en Lotussen na en bepalen zij de einduitslag. Heb je deel I en II volledig goed en tenminste 7 punten in deel III? Dan ben je geslaagd. Een oefening moet volledig goed zijn, dus verkeerd gezwachteld maar de rest van de oefening wel goed, is onvoldoende voor die oefening.
Meestal worden de kandidaten die gezakt zijn eerst binnengeroepen. Daarna wordt de rest van de groep geroepen en krijg je het nieuws te horen.

Diploma Eerste hulpverlener

Binnen vier weken krijg je van jouw opleider het Oranje Kruisdiploma toegestuurd. Dat diploma is 2 jaar geldig en verloopt op 1 april of 1 oktober. Na 2 jaar moet je de opleiding helemaal opnieuw volgen. Om het diploma geldig te houden moet je bijscholingen volgen. Daar bepaalt een bevoegde instructeur of je nog voldoet aan de eindtermen en verlengt hij eventueel jouw diploma.
Eens in de twee jaar herhalen is een leercurve die uit didactisch oogpunt simpelweg onmogelijk is. Je bent na twee jaar bijna alles weer vergeten. Veel opleiders adviseren je om die reden tenminste elk jaar een opfriscursus te volgen.

Samenvatting EHBO examen

Het examen EHBO
2 x 15 minuten
2 examinatoren
2 LOTUS slachtoffers
Hulpverlenen doe je alleen

Wat moet je doen?
Oefeningen van tevoren bepaald
Na 4 kandidaten veranderen oefeningen
Soms wordt theorie "uitgevraagd"
Alles behandelen als "echt"
Examinator bewaakt voortgang en veiligheid
Bij "no play" of "time out" stopt het examen

Uitslag EHBO examen
Nadat alle kandidaten klaar zijn
Diploma binnen 4 weken
2 jaar geldig
Geldig houden door bijscholingen