First responder | ehbocollege.nl

First responder

In de opleiding First responder ga je bij ehbocollege.nl verder waar het EHBO diploma stopt. Je leert gevorderde handelingen, die je soms in bijzondere situaties nodig hebt. Je kunt de vaardigheden gebruiken als je nauw samenwerkt met professionals zoals artsen, of bijvoorbeeld bij evenementen betrokken bent bij meer complexe hulpverlening.

ABCDE methodiek

In de EHBO opleiding stopt je in de ABC-methodiek bij de C van circulation. Bij First responder gaan we verder met dit protocol. Je leert systematisch werken aan de hand van de ABCDE methodiek en leert zo hoe je kunt vaststellen of uitsluiten wat het slachtoffer mankeert. Hierbij blijft het algemene beginsel van de methodiek intact: behandel het meest ernstige letsel het eerste. De ABC methodiek wordt uitgevoerd in zogenaamde "assessments". Je oefent die methodiek in traumacasussen van slachtoffers met vaak meervoudig letsel.

Samenwerken met medische professionals

De EHBO handelingen zijn veel gericht op triage en vervolgens behandelen van levensbedreigende letsels. Hierbij leer je volgens een vaste structuur samen te werken met professionals. Je leert bijvoorbeeld een overdracht te doen volgens het acroniem MIST. 

EHBO opleiding met gevorderde handelingen

In de opleiding leer je met nieuwe middelen werken. Die middelen vragen ook om aanvullende handelingen. Zo leer je meer over het gebruik van medicinale zuurstof, de wervelplank en een nekkraag. Ook het elementair aflezen van een ECG passeert in deze opleiding de revue. Tijdens de opleiding ben je actief bezig met oefenen, op dag 2 onder andere samen met een Lotus slachtoffer. Uiteindelijk sluit je de opleiding af met een competentietoets die is verwerkt in een casus. Ook doe je een korte theorietoets. Wanneer je beiden succesvol afsluit ontvang je het certificaat First responder 

Inhoud van deze EHBO opleiding

In deze EHBO opleiding First responder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder die minstens 2 jaar hun EHBO diploma hebben. Je bent in goede gezondheid en hebt al ervaring met het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp, ook buiten de opleiding. Deze opleiding is geschikt voor jou als je in een setting bent of komt waar er meer van jouw EHBO handelingen wordt verwacht, zoals bij samengestelde EHBO bij evenementen of bij uitzendingen naar het buitenland.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 dagen. Voor die 2 dagen wordt er van je verwacht dat je al wat zaken hebt bestudeerd en een kennistoets doet. Tussen de twee dagen ben je 6 tot 8 uur bezig met het bestuderen van theorie en het oefenen van de aangeleerde handelingen.

Kosten van de cursus First responder

De kosten van deze cursus bedragen € 235,00 inclusief BTW, lesmateriaal, lunch, koffie, thee en het gebruik van verbandmiddelen. Vanwege de intensiteit van de cursus is de groepsgrootte maximaal 6 personen. Wanneer tenminste 4 personen zich hebben ingeschreven gaat de cursus door.

Het ABCDE protocol

Airway

Is de luchtweg vrij?

Breathing

Is er een normale regelmatige ademhaling?

Circulatie

Zijn er tekenen van circulatieverstoring zoals ernstige bloedingen

Disability

Zijn er andere verwondingen als breuken, allergieën of bewustzijnsstoornissen?

Exposure/enviroment

Hoe heeft de omgeving invloed op het slachtoffer? Denk aan temperatuur, vergiftiging of invloed van stoffen.